Egloo kaffemugg

Informationssäkerhet och tillgänglighet är nyckelord för att allt ska fungera i dessa tider. Det gäller i allt från vårt privata liv, till livsviktiga funktioner såsom sjukvård och rättsväsende med mera. I bakgrunden är vår information ständigt utsatt för ”förändringar” vilket gör det viktigt att hela tiden se till att rätt information finns tillgänglig på rätt plats och i rätt tid.

Inom IT, som idag är en stor och viktig del för att ett företags verksamhet skall fungera, så gäller det att i möjligaste mån försäkra sig om att data i alla situationer finns tillgängligt och är fungerande. Backup- och arkivfunktioner är en mycket viktig komponent för att säkerställa att tillgången på data.

3-2-1-1-0 regeln

Inom backup brukar man prata om ”3-2-1” regeln som innebär att man har 3 kopior på 2 olika media och 1 kopia utanför den primära fysiska byggnaden. Denna regel är ett första viktigt steg i informationssäkerhet inom backup och arkiv men den räcker inte fullt ut om din verksamhet har höga krav på tillgänglighet och återskapande av fungerande information.

Diskar datacenter

Vad betyder då tillägget med ytterligare en 1:a?

Den ytterligare 1:an är ett avskärmat arkiv som är ”offline” vilket innebär att ransomware attacker inte kan nå ut till detta arkiv. I händelse av att all data och alla backuper är krypterade (eller icke fungerande) så är detta en livlina att kunna återskapa verksamheten. Man kan se detta som ett hemligt arkiv i källaren längst bort – och att man har kastat nyckeln!

Vad betyder då 0:an?

Nollan betyder att man försäkrar sig om att sina backuper ÄR fungerande och inte låsta av t ex ransomware, infekterade av virus eller helt enkelt inte fungerande. I praktiken fungerar det genom att man gör regelbundna återläsningstester där specifik mjukvara startar upp tjänster i en ”isolerad bubbla” där man testar att filerna fungerar som de ska.

Säkrare än 3-2-1-1-0 blir det inte

3 kopior på 2 olika media varav 1 arkiv och 1 “offline arkiv" med 0 fel i backupmiljön.

Magnus Heimbürger

Key Account Manager

Magnus Heimbürger

Relaterade nyheter