Egloo kaffemugg

Att modernisera och flytta sin IT till en konvergerad, virtualiserad eller molnbaserad miljö kräver en pålitlig partner som förstår det breda utbudet av teknik och den komplexitet som IT-miljön skapar.

Idag förväntas det att IT leverera säkra och pålitliga tjänster som samtidigt möjliggör snabb affärsrörlighet. Denna nya typ av IT kräver en ny typ av stöd.

Rätt typ av proaktivt driftsstöd förebygger och löser problem

Att införa, drifta och utveckla IT-miljön så att den ständigt är redo för de befintliga och nya krav verksamheten ställer kräver ett proaktivt arbete.

Förebygg och lös problem snabbt

Proaktiva åtgärder, rekommendationer och stöd ger snabb felsökning och problemlösning.

Omfattande och flexibel service

Få flexibelt, personligt stöd och rådgivning för hela ditt datacenter.

Hjälp när du behöver det

Räkna med våra specialister och vårt globala nätverk av partners för experthjälp och stöd i något skede av din IT-livscykeln.

Kostnadseffektiv och skalbar

Proaktivt IT-stöd uppbyggd kring din miljö, som går att öka eller minska utifrån ditt behov.

Fatih-i-telefon

En flexibel och omfattande tjänst som skapar kostnadseffektivitet.

Skräddarsydd proaktiv rapportering, samråd, rekommendationer och support för hårdvara och mjukvara ger dig fördelar.

Du får en personlig dialog för att göra det bästa av din tid. Våra specialister avlastar dig och din organisation i hanteringen av IT-miljön och driver eventuella incidenter från start till slut. Vi jobbar proaktivt för att hjälpa dig att förhindra problem, hålla dig uppdaterad och för att skräddarsy rekommendationer. Du slipper krångliga kontaktvägar med en enda kontaktpunkt för hela din miljö, både hårdvara och mjukvara.

Vår livscykelprocess når affärsmålen genom kontinuerligt förbättringsarbete

Genom att proaktivt att mäta nuläget mot uppsatt målbild jobbar vi med riskanalys, roadmap, implementation, översyn, förändring och målbild samt ett kontinuerligt förbättringsarbete som säkerställer affärsmålen.

3 fördelar som Egloo's proaktiva avtal skapar

  1. 77% minskning av driftsstopp med proaktiva åtgärder.
  2. 2,1 månaders genomsnittlig återbetalningsperiod på grund av minskad nertid.
  3. Ca 140 timmar sparas per år med övervakning och förebyggande hälsokontroller.

Relaterade nyheter