Wifi 6

Den explosiva tillväxten av enheter och applikationer har resulterat i en omättlig efterfrågan på "snabbare" och "bättre" i över ett decennium. Under denna tid har Wi-Fi visat sig vara en kostnadseffektiv metod för att tillhandahålla enheter och användare nätverksanslutning.

För att hålla jämna steg med explosionen av enheter och deras omättliga aptit på bandbredd ratificerar Wi-Fi-industrin en ny standard vart femte till sjunde år som åtgärdar bristerna i tidigare standarder samtidigt som de stöder nya användningsområden för Wi-Fi. 802.11ax är den senaste iteration i utvecklingen av Wi-Fi som ökar nätverksprestanda på flera prestandaaxlar.

Kända prestandautmaningar med Wi-Fi i områden med många uppkopplade enheter

Signalstyrka - Wi-fi-antenner utstrålar signaler som en glödlampa i alla riktningar som kan leda till felriktad bortkastad radioenergi.

Radiokanaler - Alla AP använder radiokanaler för att sända och ta emot trafik, men en specifik kanal kan bli överbelastad utan att veta om andra kanaler är lediga.

Management överbelastning - Managementtrafik i tätplacerade AP-miljöer kan enkelt överbelasta nätverket och tränga ut slutanvändartrafiken.

Antal användare per AP - En alltför stor andel enheter anslutna till ett begränsat antal APs.

Oönskad trafik från ej anslutna klienter - Tusentals icke-anslutande övergående enheter kan skapa oönskad managementtrafik som kan påverka prestanda för ett Wi-Fi-nätverk.

Publik fullsatt arena

Fem funktioner hos Ruckus WI-FI som förbättrar prestandan i områden med många enheter

  1. BeamFlex+ tekniken gör det möjligt för antennsystemet i en Ruckus AP att kontinuerligt känna av och optimera sig in miljö. Detta antennsystem mildrar radiostörningar, buller och prestandaproblem och ökar räckvidden.
  2. ChannelFly dynamisk kanalhanteringsteknik i Ruckus APs förbättrar den trådlösa prestandan genom att dynamiskt flytta en klient till en bättre kanal när den den använder börjar försämras.
  3. Airtime Decongestion begränsar managementtrafiken mellan AP och klienter i täta miljöer.
  4. Network Capacity Utilization använder teknik för inlärning i realtid för att associera kunder till APs med högre länkkvalitet och kapacitet beroende på dynamiska nätverksbelastning.
  5. Transient Client Management fördröjer associering av klienter mot Ruckus APs med hjälp av statistiska metoder.

Några av fördelarna med Wi-Fi 6

Wi-Fi CERTIFIED (Wi-Fi 6) ger företag, distribuerade kontor och småföretag bl a:

  • HÖGRE kapacitet
  • BÄTTRE effektivitet
  • MER prestanda
Stefan Jacobsson

Försäljning

Stefan Jacobsson

Relaterade nyheter