Drönare

Kort om Zacco

Zacco är en modern fullservicebyrå inom IP-rådgivning som har 150 års erfarenhet av innovativt tänkande.
Vi erbjuder ett allomfattande 360° perspektiv på immateriella rättigheter: från inlämning av patentansökan, varumärkesregistrering och mönsterskydd till programvaruutveckling, skydd av digitala varumärken, cybersäkerhet, portföljförvaltning och IP-strategier för den moderna ekonomin.

Har du frågor rörande våra tjänster?

Ta hjälp av våra konsulters erfarenheter och kompetens för att få ut mer av dina IT-lösningar.