Byggnad med 3 logga på

I mobiloperatören 3 Skandinaviens NOC (Network Operations Center), som är en extremt dataintensiv miljö och extremt viktig för företaget, övervakas hela 3 Skandinaviens nät.

Det får aldrig ske några avbrott i övervakningen – om något skulle hända med en hård- eller mjukvara måste man snabbt kunna byta ut eller växla över aktiviteten till en annan dator. Kraven på säkerhet, tillgänglighet och redundans är därför mycket högt ställda.

Kravet på tekniken och arbetsmiljön gick hand i hand

I den befintliga miljön hade alla två eller flera kraftiga arbetsstationer med upp till fyra skärmar kopplade till varje arbetsstation. De kraftiga arbetsstationerna och de många skärmarna skapade en extremt bullrig och varm arbetsmiljö. När det var dags att modernisera utrustningen fanns inte bara de självklara och viktiga kraven på säkerhet, tillgänglighet och redundans, utan också önskemål om en snabbare, tystare, svalare, mer effektiv och inte minst mer miljöanpassad utrustning.

“Vårt företag är känt för att alltid ligga i framkant vad gäller teknik, därför kändes det som det här var rätt väg att gå. Och feedbacken vi får från medarbetarna är att alla är jättenöjda.”

Christoffer Andla, NOC Engineer

3 butik

Proof-of-concept tester överbryggade osäkerheten kring teknologin

– Vi har funderat på klientvirtualisering tidigare, men vi var osäkra på om en virtuell miljö skulle fungera i vår känsliga och dataintensiva NOC. Utöver prestandafrågan har också varje arbetsstation upp till fyra skärmar kopplade till sig, vilket vi var osäkra på om tunna klienter skulle kunna hantera på ett bra sätt, berättar Magnus Zebuhr, NOC Manager på 3 Skandinavien.

För att sätta lösningen på prov genomfördes en proof-of-concept, där en operatörs arbetsplats under en månad skulle ersättas av en tunn klient med VMware Horizon.

Minskad administration och ökad säkerhet

Tack vare en så kallad nollklient, med fyra utgångar klarade man kraven att koppla in fyra skärmar. Nollklienten har ett minimalt system som enbart har stöd för VMware Horizon-klienten. Detta ökar säkerheten då attackytan blir mindre och administrationen blir betydligt enklare än med en vanlig arbetsstation. På grund av att det inte finns några mekaniska rörliga komponenter blir både energiförbrukning och värmeavgivning mindre samtidigt som livslängden och driftsstabilitet ökar.

Vid utvärderingen efter proof-of-concept tiden var testpiloten så nöjd att han inte ville släppa från sig nollklienten. Man bestämde sig då för att gå vidare och virtualisera resterande klienter.

Kort om Tre Skandinavien

Tre Skandinavien (Hi3G Access AB) startades i december 2000 med visionen att skapa en helt ny plattform för mobil kommunikation. Sedan dess har vi växt med enorm hastighet och äger och driver idag 3G-, 4G- och 5G-mobilnät i både Sverige och Danmark.

Har du frågor rörande våra tjänster?

Ta hjälp av våra konsulters erfarenheter och kompetens för att få ut mer av dina IT-lösningar.