Mötesrum kontor

Stadig tillväxt har varit en utmärkande egenskap för Svea Ekonomi redan från början. Idag sysslar man bland annat med finansiering och har utvecklat webbtjänster som erbjuder en rad olika betalningslösningar.

Man har även ett backend-system som kontrollerar nya kunder vid ansökningar om lån, sparkonton eller andra finansiella tjänster på webbplatsen.

Företagets IT-infrastruktur mitt i en förändring

Svea Ekonomi har två datacenter – ett primärt datacenter med full redundans för produktion och ett sekundärt datacenter för säkerhetskopiering och katastrofåterställning. Dessa datacenter har vuxit tillsammans med företaget, men verksamheten måste alltid ligga före i utvecklingen. Exempelvis växer de finansiella tjänsterna och man behöver säkerställa att programmen körs utan avbrott samtidigt som kraven på regelefterlevnad måste uppfyllas.

”En av orsakerna till att vi behöver mer prestanda och utrymme är att vi, som företag, växer snabbt.”

Jörgen Edström, CTO/IT-chef

Rack med NetApp lagring

Funktioner som ökar tillgängligheten och snabbar på utvecklingen.

Egloo har arkitektat en reduntand högtillgänglig Metro-Cluster lösning baserat på NetApp FAS-system i det primära datacentret och som backup i det sekundära datacentret åt Svea Ekonomi. Med NetApp FAS har Svea Ekonomi fått tillgång till effektiva lagringsalgoritmer som möjliggjorde deduplicering och kompression samt programfunktioner såsom:

  • SnapRestore® - En funktion som gör att man snabbt kan återställa en lokal volym eller fil till det tillstånd den var i när en viss Snapshot-kopia togs.
  • SnapVault® - En diskbaserad säkerhetskopieringsfunktion som möjliggör säkerhetskopiering av data som lagras i flera system till ett centralt, sekundärt system snabbt och effektivt som skrivskyddade Snapshot-kopior.
  • Snapshot® - En skrivskyddad bild av en traditionell volym eller FlexVol-volym eller en sammanställning som fångar filsystemets tillstånd vid en tidpunkt.

MetroClustret har bl a förenklat och snabbat på provisioneringen av instanser för viktiga affärsapplikationer, sänkt hanteringskostnaderna genom att uppgradering av programvara och förändring i miljön kan ske under ordinarie arbetstid utan att ta ner systemen samtidigt som risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn har minskat. Systemet kräver bara ett enda kommando för switchover

MetroCluster-plattformen med sina fyra noder och hybrid flash har gett den prestanda som eftersöktes, samtidigt som datacentret för katastrofåterställning utrustades med en snabb och lättanvänd dataöverföringsfunktion. Kombinationen av disksystembaserad klustring med synkron spegling ger ständig tillgänglighet och noll dataförlust. Dessutom har skydd mot avbrott som har med strömtillförsel, kylning, nätverksfel och andra kastastrofala händelser uppnåtts.

Kort om Svea Ekonomi

Svea är en koncern med finansiell verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med trettio års erfarenhet av att hjälpa företag med deras likviditet är vi ett naturligt val för många företagare när de behöver en finansieringspartner. Sveas vision är att vara en ledande finansiell aktör i Europa.

Har du frågor rörande våra tjänster?

Ta hjälp av våra konsulters erfarenheter och kompetens för att få ut mer av dina IT-lösningar.