Personer på buss

Transdev Sverige tillhandahåller offentliga transporttjänster över hela Sverige och möjliggör 400 000 smidiga och miljövänliga resor med buss, tåg och spårvagn varje dag. Företaget ingår i den globala koncernen Transdev Group och utvecklar nya transportlösningar som möjliggör smidigare och mer självständigt resande.

Många människor förlitar sig på kollektivtrafiken i sin vardag. I takt med att resenärer i allt högre grad efterfrågar realtidsuppdateringar och information på nätet blir transportföretagens verksamhet ständigt mer dataintensiv. För att möta detta växande informationsbehov ville Transdev Sverige framtidssäkra sin verksamhet med en modern, kraftfull och kostnadseffektiv lösning för säkerhetskopiering och återställning som kunde minimera verksamhetsriskerna och öka motståndskraften.

Affärsutmaningen

Transdev Sverige har funnits i Sverige i 80 år och tillhandahåller en mycket viktig tjänst – se till att invånarna kan resa säkert, kostnadseffektivt och hållbart.

För att kunna leverera pålitlig information om kollektivtrafiken direkt till kunderna samt till busshållplatser och tågstationer behövde Transdev Sverige optimera sina IT-tjänster. Företaget ville i synnerhet höja personalens produktivitet och förbättra säkerhetskopieringen för att maximera tjänstekontinuiteten.

"Vi för samman människor och företag i hela Sverige. Många kunder förlitar sig på realtidsinformation via webbplatser och appar för att planera sina resor och hålla igång sina fullspäckade scheman."

Åke Redin, Server Manager på Transdev Sverige

Person som stiger av tåg

Transdev jobbar ständigt med att förbättra sina tjänster. Data blir allt viktigare i branschen och det är viktigt att skydda den växande mängden system i datacenter och IoT-enheter. Genom att framtidssäkra verksamheten med en modern, kraftfull och kostnadseffektiv lösning för säkerhetskopiering och återställning av data, garantera man att man är redo för vad som helst, även det oväntade.

 

Lösningen

Transdev Sverige använde tidigare Arcserve, Symantec Backup Exec och Micro Focus Data Protector. Egloo System AB, Transdevs långvariga IT-partner, fick i uppdrag att ta fram ett designförslag för att modernisera och omvandla sin befintliga säkerhetskopieringslösning.

Egloos högkvalificerade team med leverantörscertifierade tekniker analyserade våra verksamhetsbehov och föreslog Veeam Backup & Replication kombinerat med uppgraderingar av server och nätverk för att förbättra säkerhetskopieringsprocesserna. Egloo och Veeam påvisade genom en POC att konceptet resulterade i mycket snabbare säkerhetskopiering och enklare hantering. "Vi blev övertygade om att Veeam absolut var rätt lösning för oss" säger Åke.

Transdev Sverige driftsatte med hjälp av Egloo en komplett lösning med Veeam Backup & Replication på Proliant-servrar från HPE med HPE 3PAR 8200-lagring i två datacenter för att maximera företagets motståndskraft. För att effektivisera säkerhetskopieringsprocesserna ersatte Transdev Sverige sina befintliga bandbaserade säkerhetskopieringssystem med ett diskbaserat HPE StoreOnce-system.

"Kombinationen med HPE och Veeam tillsammans med Egloo är mycket pålitlig och fungerar riktigt bra för oss."

Åke Redin, Server Manager på Transdev Sverige

Med hjälp av Egloo införde Transdev Sverige Veeams regel om ”3-2-1” för optimalt dataskydd, vilket innebär att tre kopior av verksamhetsdata lagras på två olika media, på olika platser. Veeam kan även integreras med HPE StoreOnce Catalyst-protokollet så att Transdev Sverige kan minska säkerhetskopieringstiden och lagringskostnaderna genom att skapa utrymmeseffektiva säkerhetskopior av 250 virtuella datorer med inbyggd funktionalitet för deduplicering. Arkitekturen i HPE:s och Veeams lösning skyddar också säkerhetskopior från oavsiktlig borttagning till följd av ransomware eller andra vanliga cyberhot.

Med hjälp av Veeam ONE har Transdev Sverige centraliserat övervakningen av system och säkerhetskopior. Tack vare det lättanvända och intuitiva användargränssnittet i Veeam Backup & Replication har Transdev Sverige även kunnat förenkla administrationen kring säkerhetskopiering.

”Veeam Backup & Replication har gjort att vi kunnat minska rutinmässiga administrationsuppgifter från omkring två timmar till bara 15 minuter i veckan”, förklarar Åke. Tidigare kunde endast några få specialister återställa filer och data. Med Veeam har den flaskhalsen tagits bort den och man är mycket mer flexibla nu. Transdevs supportavdelning kan utföra de här uppgifterna åt tusentals av våra användare, vilket innebär stora besparingar tidsmässigt och arbetsmässigt för alla.

Utan att behöva leta upp rätt band och hela tiden byta band kan man nu hantera en fullständig återställning på distans med hjälp av Veeam. Det är en stor fördel och det har hjälpt verksamheten att uppnå något som tidigare var omöjligt.

Inför framtiden undersöker Transdev Sverige hur de kan använda funktionerna för självbetjäning i Veeam-lösningen för att ytterligare effektivisera sina återställningar. Organisationen kan också komma att dra nytta av integrerad molnreplikering framöver.

"I Samarbete med Veeam och Egloo har vi ökat vårt företags motståndskraft rejält. Våra säkerhetskopieringar slutförs 90 % snabbare utan att resten av vår IT-infrastruktur påverkas. Det hjälper oss att maximera datatillgängligheten för de hundratusentals människor som dagligen förlitar sig på våra transporttjänster."

Åke Redin, Server Manager på Transdev Sverige

HPE 3Par

Resultat

Säkerhetskopieringsprestandan har ökat med 90 % utan påverkan på driften, vilket möjliggjort en enastående tjänstekontinuitet - Transdev Sverige fick ytterligare skyddslager för viktiga data utan att göra avkall på snabb tjänsteleverans till användarna.

Administrationen för säkerhetskopiering minskade med 10%, vilket innebar att IT-teamet kunde fokusera på företagsomvandling - IT-avdelningen spenderade ungefär 10% mer tid på att hantera säkerhetskopiering tidigare. Tack vara Veems Backuplösning och Egloos tjänster kan vi nu återgå till att fokusera på att utveckla innovativa nya transportlösningar för kunderna.

Gjorde det möjligt för Transdev Sverige att lägga till nya säkerhetskopieringssystem på endast 10 sekunder, vilket bidrog till smidigare drift - Organisationen drar nytta av den nära integreringen mellan Veeam och VMware vSphere för att dynamiskt justera säkerhetskopieringen, vilket bidrar till att effektivisera underhåll och uppdateringar samt förbättra dataskydd och IT-säkerhet.

Kort om Transdev

Transdev ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill.

Transdev sverige ingår i koncernen Transdev Group, som driver persontrafik och skapar integrerade transportlösningar i 17 länder. Varje dag möjliggör våra 80 000 medarbetare mer än 11 miljoner effektiva, smidiga och miljövänliga resor världen över.

I Sverige är vi en av de största operatörerna inom persontrafik. Våra verksamheter inom buss, tåg, spårvagn och båt ger oss en unik bredd. Varje dag görs flera hundratusen resor med Transdev från Haparanda i norr till Österlen i söder. Vår globala expertis i kombination med åttio års erfarenhet av den svenska marknaden gör att vi är bra på att anpassa vår service efter de lokala behoven.

Har du frågor rörande våra tjänster?

Ta hjälp av våra konsulters erfarenheter och kompetens för att få ut mer av dina IT-lösningar.