Barncancerfonden

I år fortsätter vi på Egloo stötta det viktiga arbetet i att hålla cancer borta från barn. Barncancerfonden gör ett livsviktigt arbete och vi är stolta över att kunna stötta dem med att låta alla barn få fortsätta att vara barn.

85% av de drabbade barnen överlever sin sjukdom. Det är bra men inte tillräckligt. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn i åldern 1-14 år.

Barncancerfondens mål står fast: barn som drabbas av cancer ska inte bara överleva, utan också få ett bra liv efter sjukdomstiden. Därför är det viktigt att varje insamlad krona används på ett ansvarsfullt sätt så att så att Barncancerfonden kan göra ännu mer för ännu fler. Under 2020 gick mer än fyra av fem insamlade kronor direkt till Barncancerfondens ändamål.

Så här använder Barncancerfonden gåvorna

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. För att varje drabbat barn ska få den bästa tänkbara vården är de med och stöttar och finansierar forskning som syftar till att utveckla nya, bättre behandlingsmetoder. Dessutom ser de till att vårdpersonal kan fortbilda sig för inom barncancer. Tre av fem insamlade kronor används till att finansiera viktig forskning.

När ett barn insjuknar handlar det aldrig om bara en person. Runt omkring finns syskon, föräldrar samt mor- och farföräldrar som också drabbas och som också kan behöva stöd på olika sätt. Barncancerfonden arbetar därför för att ta fram råd- och stödinsatser för såväl barnet som familjen runtomkring. Det kan handla om stödsamtal, rehabilitering, eller rättshjälp.

Att överleva barncancer betyder inte att livet återgår till så som det såg ut före diagnosen. Många överlevare vittnar om komplikationer på många sätt genom hela livet. Därför intensifierar Barncancerfonden sitt arbete med att skapa former för gemenskap och sammanhang för de drabbade även senare i livet.

Men det stannar inte där. Barncancerfondens fjärde stora uppgift är att informera allmänheten om vad det innebär att drabbas av cancer som barn och hur det påverkar livet efteråt. Inte minst arbetar de fokuserat med påverkansarbete gentemot beslutsfattare.

Vill du också bidra till kampen mot barncancer?

Läs mer på barncancerfonden.se om hur du eller ditt företag kan hjälpa till i kampen mot barncancer.

Till barncancerfonden.se

Relaterade nyheter