Skola

Kort om SISAB, Stockholm Skolfastigheter

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Vi ansvarar för fastigheter där 200 000 barn, unga och vuxna vistas dagligen. Vi arbetar med drift och underhåll av våra fastigheter och verkar aktivt för att skapa nya elevplatser i en växande huvudstad, genom omfattande om-, ny- och tillbyggnationer.

Har du frågor rörande våra tjänster?

Ta hjälp av våra konsulters erfarenheter och kompetens för att få ut mer av dina IT-lösningar.